Patrimonio Cruceiros, que son? Santa María de Dodro

Santa María de Dodro

  • cruceiro do Laranxo
  • cruceiro do Lourido
  • cruz do Agro
  • cruceiro da Praza
  • cruceiro do Campo
  • fragmento de cruceiro
  • cruceiro de Revixós
  • cruceiro de Vigo