Santa María de Cruces

  • cruceiro 1 Cruces
  • cruceiro 1 Cruces
  • cruceiro Casa da Meixida
  • cruceiro igrexa de Cruces
  • cruceiro Angueira de Suso
  • cruceiro Tarrío