Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

PREMIO DE INTERPRETACIÓN TEATRAL MARUXA VILLANUEVA

O Premio de interpretación teatral Maruxa Villanueva empezou a súa andaina no ano 2001, en conmemoración de Maruxa Villanueva, cantante nos seus inicios profesionais e que se converteu aos poucos anos nunha grande actriz teatral, principalmente en terras arxentinas, onde pasou varios anos da súa xuventude. A finais dos anos 60 instálase en Santiago de Compostela, onde entra en contacto co Padroado Rosalía de Castro, a quen lle vai axudar a conseguir fondos para a restauración da Casa-Museo Rosalía de Castro. Por mor disto,  fíxose unha gran coñecedora da vida e obra da autora padronesa e pasou a atender ela mesma a Casa-Museo dende a súa apertura.

Maruxa Villanueva obtivo en vida moitas distincións, entre as que se pode destacar a homenaxe recibida na súa aldea natal de Barrela, en 1991, o mesmo ano en que a Xunta de Galicia lle impón a Medalla Castelao. Xa en 1993, foi nomeada presidenta de honra da Asociación polos Dereitos do Emigrante Galego en Buenos Aires. Postumamente recibe tamén o premio María Casares de teatro.

Por todo isto, no seu nome,  en Padrón créase tras a súa morte o Premio de interpretación teatral Maruxa Villanueva.

O galardón outórgaselles a actores ou actrices que participaran nun espectáculo teatral galego durante o ano vixente, ou no seu caso a un  actor ou actriz pola súa recoñecida traxectoria neste ámbito. Este premio, dotado economicamente, acompáñase da entrega dun diploma acreditativo e dunha figura de bronce co busto da actriz Maruxa Villanueva.

O premio resólveo o xurado designado por resolución de alcaldía do Excmo. Concello de Padrón, que estará formado polo menos por catro persoas especializadas no teatro galego propostas pola concellería de Cultura e por un representante nomeado por cadanseu grupo político da corporación municipal.

A relación de premiados ata o de agora é:

 • Ano 2001: Roberto Vidal Bolaño
 • Ano 2002: Susana Dans
 • Ano 2003: Rosa Lavarez Cabo
 • Ano 2004: Manuel Lourenzo Pérez
 • Ano 2005: Xan Cejudo
 • Ano 2006: Ana Valles
 • Ano 2007: Luísa Merelas
 • Ano 2008: Xosé M. Olveira “Pico”
 • Ano 2009: Gonzalo M. Urugarte
 • Ano 2010: Víctor Mosqueira
 • Ano 2011: Patricia de Lorenzo

 

PREMIO DE POESÍA EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN

O Premio de peosía Baleirón Eusebio Lorenzo, é hoxe un dos máis famosos e máis antigos en Galicia, ten ampla participación ano tras ano,  xa que ademáis do premio en diñeiro, supón para os gañadores/as o recoñecemento público e a publicación do seu traballo.
 
A competición foi creada polo Concello en 1988 Dodro a petición de Abuín de Tembra Avelino, coa fin de “honrar a memoria do poeta Eusebio Lorenzo Baleirón natural de este municipio e morto prematuramente e contribuír na reafirmación da lírica galega, tan importante na historia cultural de Galicia”Desde esa data vense convocando todos , sen interrupción.
 
Neste premio poden concurrir tódolos poetas ou poetisas que o desexen, sempre e cando as obras coas que participen no concurso sexan inéditas e escritas en galego. A decisión dependerá dun xurado nomeado polo Consello Municipal de Dodro, o xurado está formado por persoas de renome no mundo da poesía e da crítica literaria: Taramancos Avilés, Ramiro Fonte, Grana Bernardino, Iolanda Brown son só algúns exemplos dos/as autores/as que deliberaron sobre o Premio ao longo das diferentes edicións.
 
A partir de 1991, na IV edición comézanse a publicar os poemas gañadores en Ediciós do Castro dentro da Colección de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón, o primeiro título da serie é Nas hedras de Clepsidra de Helena Villar. En 2007, os traballos gañadores son publicados por Sotelo Blanco Edicións en substitución Ediciós do Castro, mantendo a colección de poesía Eusebio Lorenzo Baleirón.
As persoas responsables da coordinación do Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón foron, en primeiro lugar, Avelino Abuín de Tembra, logo Anxo Angueira, e hoxe, Helena Villar Janeiro.

A relación de autores/as e obras premiadas, así coma as editoriais nas que éstas foron publicadas ao longo da vida deste prestixioso certame é a seguinte:

 • 1988 Xosé Manuel López “Ardeiro” O matiz esmeralda na sombra.
 • 1989 Gonzalo Navaza, Fábrica íntima.
 • 1.990 Xavier Rodríguez Barrio, Alborada no muro.
 • 1991 Helena Villar, Nas hedras de Clepsidra.
 • 1992 Palmira Gonzalez Boullosa, Asoladamente, o teu nome.
 • 1.993 Xavier Cordal, Fruto do Teixo.
 • 1994 Xosé Manuel Millán Otero, As palabras no espello.
 • 1995 Xosé Miranda, Amantes e viaxeiros.
 • 1996 Isidro Novo, Dende unha nada núa.
 • 1997 Emma Couceiro, As entrañas horas.
 • 1998 Estevo Creus, Teoría do Lugar.
 • 1999 Emma Pedreira, Grimorio.
 • 2000 Carlos Penela, Acaso o inverno.
 • 2001 Xosé Lois Rúa, O tránsito da auga.
 • 2002 Eduardo Estevez. Caderno apócrifo da pequena defunta.
 • 2003 Mary Comesaña Besteiros, Zoonose.
 • 2004 Lupe Gómez, Azul estranxeira. 
 • 2005 Mariña Pérez, Fanegórama.
 • 2006 Rafa Villar, Escoración dos días.
 • 2007 Nieves Soutelo, Código poético.
 • 2008 Xabier Xil Xardón, Cando menos a derrota.
 • 2009 Xosé Daniel Costas Currás, Conservas
 • 2010 Luis Valle Regueiro, Fedor.
 • 2011 Isaac Xubín, Con gume de folla húmida.
 • 2012 Serxio Iglesias, Viaxe ao interior da fenda.

PREMIO LITERARIO CAMILO JOSÉ CELA DE NARRATIVA

O premio literario Camilo José Cela de narrativa realízase como homenaxe perpetua á figura humana e literaria do egrexio escritor Premio Nobel de Literatura en 1989 e nado de Iria Flavia (Padrón).

Este premio vense celebrando dende 1990 cun grande éxito de participación tanto nacional coma internacional, xa  que a figura de Camilo José Cela é estudada en varias partes do mundo.

Os relatos que se presentan ao concurso deben ter unha extensión de 12 a 25 folios e seren inéditos e orixinais, escritos tanto en galego coma en castelán.

Un xurado, designado por resolución de alcaldía do Excmo. Concello de Padrón, que baixo os principios de publicidade, transparencia, igualdade, non discriminación e obxectividade, emite o seu veredicto para logo facelo público nos medios de comunicación.

O galardón está dotado por un premio de 1.500€ e unha figura do escritor Camilo José Cela.

A relación de premiados ata o de agora é:

AÑO

AUTOR

TÍTULO

1990

Manuel Riveiro Loureiro

Caladamente

1991

Carlos Arias Iglesias

O Barco do Seixo

1992

(Deserto)

1993

Antonio Rivero Coello

Valquiria

1994

Luis Manuel García Méndez

La guerra de los escribas

1995

Xoan Piñeiro Cochón

Estromil

1996

Luis Manuel García Méndez

Sueños

1997

Carmen Paya Ferrando

Dos latidos

1998

Antonio Manuel García Méndez

Sñick

1999

Antonio Luis Vera Velasco

Hacedor de patria

2000

Miguel López Crespí

La inundación

2001

Francisco Rozados Rivas

Unha campá na congostra de Rebordechao

2002

Lorenzo Luengo Regalado

Porque esta es mi sangre

2003

David Couto Mallou

La vereda de los justos

2004

Enma Pedreira Lombardía

Silencio polas sereas

2005

Juan Casas Rigall

As sombras de Perseo

2006

Beatriz Olivenza Bernardo

Los que habitan la noche

2007

Francisco Alfaro Mora

Dicen que dicen

2008

David Nieto Rodríguez

Perros en libertad

2009

Félix Juan Jerónimo Beltre

Variaciones del frío

2010

José Manuel Moreno Pérez

Mutación

2011

Javier Alejandro Mariscal Crevoisier

El perseguidor

2012

José Luis Castro Lombilla

Aviso importante

 

CERTAME ARTÍSTICO E LITERARIO DE RELATO BREVE E POESÍA (Concello de Rois)

O Día Mundial do Libro e dos Dereitos de Autor celébrase todos os anos o 23 de abril, data na que se pon de manifesto o papel que desempeña o libro na sociedade dos nosos días. En Galicia, coincide esta data moi próxima ao Día das Letras Galegas, o 17 de maio, día en que Galicia honra as súas letras e a súa lingua. Estas celebracións son o motivo polo que cada ano se pon en marcha o Certame artístico e literario de relato breve e poesía

A participación no Certame está aberta a todas as idades  e nel establécense as seguintes categorías: ata 6 anos, 7-8 anos, 9-11 anos, 12-14 anos, 15-17 anos e maiores de 18 anos.

As persoas participantes deben presentar un único texto en galego, orixinal e inédito, para o que se estipula un máximo de dez folios (narrativa) ou de 10 a 60 versos (poesía). É requisito indispensable incorporar algún elemento característico ou algunha referencia ao Concello de Rois.

A entrega de premios ás dúas mellores obras de cada categoría ten lugar o 15 de maio,  día do Santo Isidro, patrón de Rois, data en que se expoñen ao público todos os traballos presentados.